Zaplanuj świąteczne chwile z Tchibowszystkie prace 35/53

 

Pod tym hasłem 22 października br. rozpoczęła się nowa akcja promocyjna w sklepach Tchibo. Nasza agencja była odpowiedzialna za stworzenie głównego motywu promocji,  koncepcję i zaprojektowanie zestawu bonów rabatowych oraz implementację key visuala akcji na wszystkie materiały POS. Oprócz aktywności w miejscach sprzedaży akcja była wsparta reklamą w insercie do magazynu Claudia.

Propozycja Ostecx Créative została wybrana na drodze przetargu. Zadaniem agencji było  przygotowanie kreacji, która wpisałaby się w świat marki Tchibo i skomunikowała mechanizm promocji – przez 2 tygodnie trwania akcji za każdy zakup produktów użytkowych w sklepach Tchibo klienci będą otrzymywać bony rabatowe o łącznej wartości 680 z